Posts Tagged ‘psykisk sjukdom’

Fler unga med psykiska besvär

PSYKISK OHÄLSA. På 20 år har de ungas besvär av ängslan, oro eller ångest mer än trefaldigats. Speciellt oroliga i dag är unga kvinnor. Bland personer i åldrarna 65-84 är förekomsten av sådana besvär däremot oförändrade. Det visar en studie från Folkhälsoinstitutet. Studien pekar på att ungas ökade psykiska ohälsa bland annat kan kopplas till den […]


MediaCreeper Netroots - Socialdemokraterna Creeper RSS/Ping