psykiatrin

Fler unga med psykiska besvär

PSYKISK OHÄLSA. På 20 år har de ungas besvär av ängslan, oro eller ångest mer än trefaldigats. Speciellt oroliga i dag är unga kvinnor. Bland personer i åldrarna 65-84 är förekomsten av sådana besvär däremot oförändrade. Det visar en studie från Folkhälsoinstitutet. Studien pekar på att ungas ökade psykiska ohälsa bland annat kan kopplas till den […]


Allt vanligare med elchocker – risk för minnesskador

PSYKIATRIN. I en kommande rapport granskar Socialstyrelsen hur man inom sjukvården använder sig av elchockbehandling (ECT) av patienter som behandling mot depression. Bakgrunden är att ett par patienter gjort lex Maria-anmälningar om att de fått kroniska minnesskador av behandlingen. Vissa uppgifter tyder på att behandling med elchock blivit vanligare under senare år, men på Socialstyrelsen […]


MediaCreeper Netroots - Socialdemokraterna Creeper RSS/Ping